Thursday, July 15, 2010

خواب دیدم" وقتی که داشت حلقه تو جعبه رو بهش نشون می داد گفت:

«این نهایت خودخواهی ـِ من ـِ ، نهایت خودخواهی هر مرد این ـِ که، اونی رو که تا سر حد مرگ دوستش داره، مال ـِ خودش کنه.»

.......

دخترک بعدها، وقتی با وجود تمام سختی‌ها و دردها، فقط بخاطر حضور اون احساس خوشبختی می‌کرد، معنی نهایت خودخواهی رو فهمید.

.......

از اون به بعد هر موقع می‌خواست دخترک رو صدا کنه، با تمام وجود می گفت: نهایت خودخواهی ـِ من"

معلمی* داشتم که از حرفاش زیاد تو ذهنم مونده

چیزی شبیه این می‌گفت :

آدمی هرچی داره، بخاطر خودخواه بودنشه و این خودخواهی اصلاً بد نیست. اصلاً پیشرفت آدمی در گرو این خودخواهی ـِ .


*وحید تمنا

1 comment:

Negin said...

این رقصنده های در باد که " با هم " می رقصند آشنایی دور اند برای من ...
چه دیر آمده ام اینجا و چه شاد شدم از آمدنم ... :)