Tuesday, October 27, 2009

فصل سرد رو اینجوری می پسندم

Falling cold by dina-bvپالتو بلند پشمی تنم کنم
و
کیف انگلیسیمو بذارم زیر بقلم
بعد
دستکشای چرممو دستم کنم
و
انگشتر برلیان نشانم که کادوی سالگرد ازدواجمه دستم کنم
بعد
شال دست بافت هندیمو بندازم روی سرم
و
بوتای بلند ایتالیایی مو تا زانو بالا بکشم
و
عطر پاریسیمو بزنم
و
دستمو مثل تازه نامزدا بذارم تو دست مرد زندگیم
و نهایتاً
روی برگ های پاییز یا برفای زمستون قدم بزنم

فصل سرد رو دوست دارم با همه تجملات و لوکس بودنش
خوب من اینجوریم
کهنه
تجملی
کلاسیک
فیروزه ای
طلایی

Monday, October 26, 2009

click!

لحظه های زندگی با یه دکمه می شه یه خاطره


story of my life by_introvertevent

گل زردم گل زردم گل زرد، بیا با هم بنالیم از سر درد


تو فقط پاییز را به من بسپار
باقی اش با منthe photographer and his prey2 by dina-bv

روز برداشت !


عمری دگر بباید بعد از وفات ما را