Tuesday, October 27, 2009

فصل سرد رو اینجوری می پسندم

Falling cold by dina-bvپالتو بلند پشمی تنم کنم
و
کیف انگلیسیمو بذارم زیر بقلم
بعد
دستکشای چرممو دستم کنم
و
انگشتر برلیان نشانم که کادوی سالگرد ازدواجمه دستم کنم
بعد
شال دست بافت هندیمو بندازم روی سرم
و
بوتای بلند ایتالیایی مو تا زانو بالا بکشم
و
عطر پاریسیمو بزنم
و
دستمو مثل تازه نامزدا بذارم تو دست مرد زندگیم
و نهایتاً
روی برگ های پاییز یا برفای زمستون قدم بزنم

فصل سرد رو دوست دارم با همه تجملات و لوکس بودنش
خوب من اینجوریم
کهنه
تجملی
کلاسیک
فیروزه ای
طلایی

No comments: